Listování ručně - myší otáčet listy, šipkami vpřed-vzad.     Automatické listování vpřed je stále zapnuto