Pozvánka MCCC na 15. jubilejné stretnutie Dahlie Rallye Pápa

 

 

   Vo Várkert Kempingu v Pápe / 8500 Pápa, Várkert út 7. GPS:N47.337971˚ E17.473674˚/ organizuje MCCC 15.jubilejné stretnutie Dahlie Rally a to od

   1. do 4. 09. 2011.

 

  V Maďarsku jediný päťhviezdičkový Várkert Termál Kemping v Pápe vás srdečne očakáva ako členov MCCC, tak aj zahraničných členov karavan klubov na jubilejné stretnutie, kde si môžete príjemne oddýchnuť , zrelaxovať a zabaviť sa pri rôznych programoch, ktoré pre vás organizuje vedenie MCCC v priestoroch kempu a v organizačnom stane.

 

Na stretnutie je poplatok za pobyt 45,- € na posádku /  2 dospelé osoby + deti , elektrina , parcela , + daň. Na stretnutie môžete pricestovať 5-dní pred stretnutím a je možné zostať 5-dní po stretnutí, v tom prípade sa platí 15,- € za noc/na posádku. Celodenný poplatok do termálneho kúpaliska je 500,- Ft/osoba na deň, poplatok za domáce zviera je 1,- € / deň.

 

Na stretnutí Rally musí mať každý účastník platnú CCI kartu!

 

Prihlásiť sa treba najneskôr do 26. 07.2011. Kto sa prihlási po tomto dátume, poplatok bude  55,- €/ posádku.

 

 

Poplatok za pobyt sa bude platiť na mieste v Eurách, alebo platobnou kartou, ale v tom prípade je manipulačný poplatok 2,50 €.

 

Po prihlásení sa beriem na vedomie, že keď sa v čas neodhlásim zo stretnutia alebo sa nedostavím na stretnutie, v tom prípade musím vedeniu MCCC uhradiť celý poplatok za pobyt!

 

Na pripojenie sa na elektriku treba mať Európsku koncovku, pokiaľ ju nevlastníte, je možnosť si ju na základe zálohy zapožičať na recepcii kempu, ale pozor, koncovky sú v obmedzenom počte.

Počas stretnutia je zakázané varenie a kúrenie s elektrickým prúdom!

 

V kempe sú parcely o rozlohe 100m2 a preto na jednej parcele musia stáť dve posádky. Pokiaľ niekto obsadí známemu miesto, berie na seba zodpovednosť, že to miesto bude aj obsadené, pokiaľ sa to miesto neobsadí, musí obsadzujúci uhradiť cenu pobytu!

 

Účastníci musia dodržiavať všetky pokyny a podmienky kempu, ako aj pravidlá stretnutia Dahlie Rallye. Organizátor nezodpovedá za vzniknuté úrazy, choroby, za krádeže, alebo inak vzniknuté škody!

 

Prihlášky sa musia poslať najneskôr do 26. 7. 20011 na predtlačených prihláškach poštou do kancelárie MCCC / Mária u.32-34 1085 Budapest / Fax. + 361/267-5254.

E-mail: mccc@mccc.hu . Prijímame len úplne vyplnené prihlášky, ktoré si môžete vyžiadať vo svojich kluboch alebo na stránke www.mccc.hu

 

Usporiadateľ má právo ukončiť prijímanie prihlášok aj pred termínom, pokiaľ sa kapacita kempu naplní skôr. Potvrdenie o prihláške neposielame, ale každý, kto sa prihlási, si môže svoje meno skontrolovať na našej webovej stránke www.mccc.hu .

 

 

 Program 15. Dahlie Rally

  

1.    9. 2011 štvrtok:

 

Celý deň animačné programy pre deti a dospelých

 

08 – 21 hod. Príchod účastníkov, registrácia

 

09 – 12 hod. Simpózium V4

       12 hod. Spoločný obed pre členov simpózia

 

16 – 18 hod. Schôdza prezídia Dahlie Rallye

 

        18 hod. Táborák - opekanie slaniny a klobás z vlastných zdrojov

 

 

 

2.    9. 20011 piatok:

 

 Celý deň animačné programy pre deti a dospelých

 

08 – 21 hod. Príchod účastníkov, registrácia

 

09- hod. Fakultatívny program č. I – autobusový zájazd do kláštora Pannonhalma s turistickým sprievodcom spojený s ochutnávkou vína v kláštornej pivnici. Podľa potreby sa autobus otočí viackrát. Účasť na tento zájazd treba uviesť na vašej prihláške!

 

 

18 – hod. Slávnostné otvorenie 15. jubilejného stretnutia Dahlie Rellye v organizačnom stane.

 

19 – 24 hod. Medzinárodný otvárací ples v organizačnom stane, zabávať vás bude medzinárodná hudobná skupina Tibora Labudu.

 

 

 

 

3.    9. 2011 sobota:

 

 Celý deň animačmé programy pre deti a dospelých

 

 

09 – hod. Fakultatívny program č. II – Obhliadka mesta Pápa so sprievodcom, Múzeum modrých farieb, Veľký kostol s výhliadkovou vežou. Podľa potreby pôjde viac turnusov. Účasť treba uviesť na vašej prihláške!      

 

 10 – hod.  Trhy s rôznym tovarom v organizačnom stane.

 

 16 – hod. Rôzne súťažné hry.

 

 18 – hod. Gulášová párty

 

 20 – hod. Veľké medzinárodné Dahlie Rallye karaoke show.

 

 

 

  4. 9. 2011  nedeľa

 

 11 – hod. slávnostné ukončenie 15 jubilejného Dahlie Rallye.

 

                Celodenný voľný program, kúpanie.

 

Program sa ešte stále rozširuje a usporiadateľ má právo na zmenu programu !

 

Organizačný stan bude otvorený celý deň, kde bude v prevádzke od rána do večera bufet .

 

Do kempu každý deň príde pekárenské auto s čerstvým pečivom.

 

 

Krátky popis fakultatívnych výletov.

 

 2. 9. 2011 piatok

 

 č. I - Kláštor Pannonhalma autobusový zájazd 50 km  spojený s ochutnávkou vína cena: 5.500,- Ft/ osoba

 

V r. 996 panovník Géza nasťahoval na svätý kopec Pannónia mníchov. Počas vládnutia kráľa Istvána / Štefana/ mali títo mnísi za úlohu šíriť kresťanstvo a európsku kultúru.

Tu bývajúci mnísi sa riadili Regulou svätého Benedikta. Tento kláštor patril v stredoveku za najúžasnejšiu stavbu v Maďarsku. Počas prehliadky budú mať návštevníci možnosť si prezrieť originálne veci, ako tu mnísi žili, prezrú sa rôzne miestnosti, knižnica a vínna pivnica. Tento kláštor bol v r. 1996 vyhlásený za svetovú kultúrnu pamiatku.

 

K ďalšej celodennej práci mníchov patrila aj starostlivosť o vinohrady a  víno. Po druhej svetovej vojne sa táto pamiatka, ktorá mala 1000 rokov znárodnením dosť zničila.

Našťastie po zmene režimu sa podarilo aj za pomoci bánk toto kultúrne dedičstvo obnoviť a od r. 2004 znovu slúži širokej verejnosti, a preto môžeme navštíviť aj vínnu pivnicu, kde bude prezentovaná výroba vína spojená z ochutnávkou z troch druhov vín.

 

 

č. II -  Obhliadka mesta Pápa s turistickým sprievodcom, návšteva Múzea, kde sa oboznámime s technológiou farbenia látky s modrou farbou, návšteva veľkého kostola s možnosťou vystúpiť na výhliadkovú vežu kostola, cena: 2.000,- Ft/ osoba

 

 

Pápe od XVII. storočia ovládali remeselníci technológiu farbenia s modrou farbou. V tomto múzeu v r. 1786 otvoril svoju dielňu Carl Friedrich Kluge. V r.1860 táto rodina rozšírila svoju dielňu o sušičku, kde sa to plátno sušilo. Toto farbenie k svojej technológii vyžadovalo vysoko kvalitnú vodu, ktorú získavali z riečky Tapolca. V r.1890 na brehu tejto riečky postavili tlačiarenské lavice, kde sa tlačili rôzne ornamenty.

Počas prvej svetovej vojny táto výroba začala stagnovať kvôli nedostupnosti materiálu. Po druhej svetovej vojne sa rezervy minuli a po r.1957 po ručnej výrobe sa zastavila aj strojová výroba. Na základe ministerského nariadenia o kultúrnych pamiatkach v r. 1962 sa otvorilo dnešné Múzeum, kde sa aj dnes táto výroba môže okamžite spustiť.

 

 

Veľký kostol:

 

Na veľkom barokovom námestí na počesť Svätého Štefana bol postavený veľký kostol o rozlohe – dĺžka 42m, šírka 22m, a výška veží je 72m.

Zo spisov sa dá predpokladať, že tento kostol bol postavený na starých základoch ešte z r. 1397. Tento nový kostol dal postaviť gróf Karol Eszterházy v r. 1774 – 1786. Prvý úsek obvodových múrov bol postavený v r. 1774, potom v r. 1775 bola vyhotovená strecha a v r. 1776 boli dokončené veže, ktoré sú postavené podľa barokového vatikánskeho štýlu.

V tomto roku sa začali práce aj na schodisku a na oknách. Zhotovenie schodov a okien sa pripisuje Franz WinkelmayeroviPápy.

Na tomto kostole však robili aj ďalší majstri ako Martin Rumplemayer ,

Johan Messerschmidt , Johann Georg Mess , Carlo Adami , Giacomo

Adami , Philip Jakob Prokop.

Stropné obrazy vyhotovil v r. 1782 – 1783 maliar  Franz Anton Maulbertsch v barokovom štýle.

 

Táto obhliadka mesta začne od kempu, odkiaľ sa pôjde cez park do Eszterházyho kaštieľa , hlavné námestie , veľký kostol , barokové centrum, ďalší kostol a potom do múzea modrej farby.     

 

 

      

         Prihláška na stretnutie Dahlie Rallye Pápa 01 – 04. 2011.

 

 

MENO .........................................................................

 

Dátum narodenia:.........................................................

 

Národnosť:..................................................................

 

Názov klubu:.................................................................

 

Číslo klubovej karty: ......................................................

 

 

E- mail:.......................................................................

 

Adresa:.......................................................................

 

Tel.:............................................................................

 

Dospelé osoby:.............................................................

 

Dieťa do 18 r.:...............................................................

 

Počet osôb celkom:.......................................................

 

Spolu so mnou pricestujú:

 

Meno:...........................................................................

 

Dátum narodenia:..........................................................

 

Klubové číslo:.................................................................

 

 

Meno:...........................................................................

 

Dátum narodenia:..........................................................

 

Klubové číslo:.................................................................

 

 

Meno:...........................................................................

 

Dátum narodenia:..........................................................

 

Klubové číslo:.................................................................

Týmto sa prihlasujem na jubilejné 15. stretnutie Dahlie Rallye Pápa Várkert Termál Kemping.

Na stretnutie pricestujem : karaván , autokaraván , stan /vhodné treba podčiarknuť/

 

Poplatok uhradím na mieste, cena je: 45,- €/posádka / 2 dospelí + dieťa, elektrika, parcela, daň/. Poplatok do kúpaliska je 500,- Ft/os/deň.

Prihlásenie po termíne poplatok: 55,- €/posádka. Na stretnutie môžete pricestovať 5 dní pred a môžete zostať 5 dní po stretnutí, v tom prípade je poplatok 15,- €/noc/posádka. Na jednej parcele musia stáť dve posádky!

 

Na stretnutie pricestujem:........................................................

 

Odcestujem:..........................................................................

 

Na stretnutí sa môžu osoby staršie ako 18 r. zúčastniť len s platnou CCI kartou.

 

Zároveň sa prihlasujem na tieto výlety:

 

I.                  Pannonhalma:        Osoba:....................Spolu:.........................

 

 

II.     Pápa:                     Osoba:....................Spolu:.........................

 

S týmito podmienkami súhlasím a moje meno môže byť uverejnené na internetovej stránke.

 

Túto prihlášku požadujeme úplne vyplnenú, a zaslať ju treba do centrály

MCCC poštou / Mária u.32-34 1085 Budapest/ alebo faxom :0036 1/267-5254,alebo E-mailom: mccc@mccc.hu najneskôr do 26.07.2011.

 

 

Dňa..........mesiac.............rok..............

 

 

                                                             ....................................

                                                                         podpis